D1 - Divízia stavebnej činnosti

Divízia stavebnej činnosti realizuje a zabezpečuje výstavbu polyfunkčných, bytových, priemyselných a iných stavebných objektov. Dodávku a montáž stavieb vykonáva komplexne od prípravy územia, inžinierskych sietí, špeciálneho zakladania cez hlavné projekty, až po parkovné a sadové úpravy.

Použitím systémového debnenia ISD-NOE, liatych železobetónových konštrukcií, pohľadových fasádnych betónov, tlakových kryštalických hydroizolácií XYPEX ako aj ďalších prvkov v spojení s vysokým profesionálnym prístupom zabezpečujeme realizáciu dodávok stavebných prác v požadovanej kvalite s minimalizovaním časového rozpätia komplexného ukončenia stavebno – montážnych prác predmetného diela.

V úzkej súvislosti s realizáciou dodávky a montáže stavieb vykonávame aj inžiniersku činnosť, ktorou zabezpečujeme prípravu, realizáciu a kolaudáciu stavieb to od koordinácie projektovej činnosti, vydaní územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí až po majetko-právne usporiadanie.