Fasádny systém

Fasáda Insta Vela

Fasáda Insta Vela je stľpikovo-priečnikový systém, spájajúci prednosti hliníkového opláštenia z exteriérovej strany a príjemného pohľadu na drevo z interiérovej strany. Nosná konštrukcia pozostáva z pravouhlých drevených stľpikov šírky 50,60, alebo 80 mm. Systém Vám zaručuje dlhodobú ochranu dreva a vysokú funkčnosť počas celej životnosti..

Fasáda Insta Vela 2

Fasáda Insta Vela2 vznikla na základe požiadavky architektov, čo najväčšieho vizuálneho dojmu z maximálneho presklenia telesa budovy. Presne toto štruktúrované presklenie fasádou Insta Vela2 umožňuje.