Kontakt


INSTA SK s. r. o.

Prevádzka
Technická 5
811 02 Bratislava
Telefón: 02 / 43 42 65 85


Doprava a mechanizácia

Marušák Pavol
Riaditeľ divízie dopravy a mechanizácie
GSM: 0905 722 790
E-mail: doprava@insta.sk


Výroba okien

Málek Ľubomír
Riaditeľ divízie výroby okien
GSM: 0905 514 459
E-mail: okna@insta.sk

Stavebná činnosť

Mikloši Miroslav
Riaditeľ divízie stavebnej činnosti
GSM: 0905 745 583
E-mail: insta@insta.sk